Yedi Uyurlar ve Kutsal Bilgi

Siber Alemde birçok kardeş edindik şükür! Binlerce… Herbiriyle ilgi alanlarına göre ilişki kurmuş durumdayız. Bu kardeşlerimizden biri de Remzi Usta… Onunla “Gizem Konulu” sohbetler yapmaktayız. İşte en sonuncusu…
Diyor ki Sevgili Remzi: “Ahmet hocam… “Firavunlar, Yahudiler ve Çalınan Bilgi ” videonuz sonrasında içimizi saran heyecanın etkisi hala sürmekte. Kuran-i Kerim merkezli yapılan yorumlar, bizleri her zaman çok heyecanlandırmıştı.
Şu zamana kadar Kuran-i Kerim’i bir kalıp içine sıkıştırıp yorumlayan din adamlarının , bizleri ne hale getirdiklerini, sizi tanıdıktan sonra çok daha iyi anlamaya başladığımızı belirtmeliyim, Allah sizden razı olsun.
Kuran-ı Kerim’in anlatım tarzını, “Sembolik” olarak değerlendirirsek; Ashab-ı Kehf anlatımıyla asıl anlatılmak istenenin “Bilgi” olduğu sonucu çıkarabiliriz. Ashab-ı Kehf ve köpekleri “Kıtmir”in, geçmişten günümüze gelecek olan ve saklanan bilgiyi ya da kütüphaneyi simgelediğini düşünürsek…
Dünya üzerinde saklanan yedi bilgi merkezi olduğu ve o merkezlerin başında bir Kıtmir’in beklediğini söyleye biliriz. Bu bakımdan hemen bu merkezlerden bi kaçını sıralarsak….
Ye’cüc, Me’cüc anlatımını bilgi temelinde açıklaya bilir…
Deccal beklentisinide bilgi temelli düşünerek yaşanılacak bir zaman ismi olacağı düşüncesini oluşturabiliriz.
Sizin de anlatığınız Mesih-Mehdi anlayışını bu bağlamda yorumlaya biliriz.
Anlaşılacağı gibi eski çağlarda bahsi geçen en büyük hazinenin “Bilgi” olduğunu düşünerek , onların üstüne yapılan Büyük, Mega yapıları anlaya biliriz.
***
Ahmet hocam, bu hazine nedir ki? Bu kadar emek harcanarak saklanma gereği duyulmuş…
Bu hazinenin kıymetini bilen Ademoğlu mudur, bize benzer tarafları var mıdır?
Bu hazine karşımızda olsa anlaya bilecek, yorumlayacak olgunluğa sahip miyiz?
Bu bilgi şu anki kelimelerle anlatılabilir mi?
Dünya üzerindeki bir şeye benzetilebilir mi? Yoksa bu bilgi, en sade şekliyle orada öylece duruyor da değişmesi gereken biz miyiz?
Hatta dünya bile başka şekilde de biz, onu görüp anlayamıyor muyuz?
Hocam, takip ettiğimiz yol bizi “Tekamül” olma durumuna götürüyor gibi. Bu Tekamül’ü zihin açıklığıyla mı tarif edeceğiz yoksa çok başka bir boyutu mu var?
Esenlikler dilerim, Saygılarımla
***
Merhaba Sevgili Remzi… Kutsal kitaplarda sembolik anlamlar aranabilir. Zannımca mahzur yok. Zaten bizim de bu semboller üzerine yorumlar yaptığımız oluyor.
Bu minvalde “Yediuyurlar ve Kıtmir” hikayesinde de bir sembolizm olabilir. Dediğin gibi; “Ashabı kehf ve köpekleri “Kıtmir” geçmişten günümüze gelecek olan ve saklanan bilgiyi ya da kütüphaneyi simgelediğini düşünürsek. Dünya üzerinde saklanan 7 bilgi merkezi olduğu ve o merkezlerin başında bir Kıtmir’in beklediğini söyleye bilir….”sek…
Ve devamla; ” Anlaşılacağı gibi eski çağlarda bahsi geçen en büyük hazinenin “Bilgi” olduğunu düşünerek , onların üstüne yapılan Büyük, Mega yapıları anlaya biliriz.” demek durumunda şöyle bir akıl yürütme yapmak mümkün…
Kanaatimizce… Kutsal Bilgi, “Bekçi Köpeği Kıtmir”in işaret ettiği yapıda yani Bekçi Aslanı Sfenks… Hem de adam kafalı, aslan vücutlu bir bekçi bu…
Hatırlarsan… Nice zamandan beri, bir İngiliz çizgi filmi Voltran’dan söz edip duruyorum. Muhtemelen bir yahudi animasyon şirketinin malı olan bir dizi çizgi film… Orada da aslanların beyinlerine yerleşen insanlardan söz ediliyordu ve “İnsan-Aslanlar vardı. Sonra birleşip tek aslan oluyorlardı. İşte sana bir ezoterik işaret…
Geçen dilimdeki anlatımlarımızdan zannedildiği gibi “Kutsal Bilgi” Ehramlar/Piramitlerde değil; Sfenks’in kafasında ya da kafasındaki bir galeriden gidilerek ulaşılan derin kozmik odada…
Sfenksin etrafına serpiştirilmiş olan Ehramlar ise… Ya yol şaşırtmak için yapılmış ikincil yapılar. Ya da Sfenks’in Kozmik deposuna ulaşan geçitlerin, girişlerinin üzerine oturtulmuş kapaklar.
Sayıları azbuz da değil yüz diyen de var 180 diyen de… Ama hepsinden bir tünel çekilmiş olamaz, kozmik odaya; sadece biri bu işlevi görmede.
Ama hangisi?
Bunu, Göyüzü Haritası”nın izdüşümü olduğu anlaşılan Ehram Krokisi”ni, yine göğün lisanıyla çözmek gerek.
Çözülmüş olabilir mi?
Bu yorumu ilk fakir yaptığına göre, henüz bu konu üzerinde çalışıldığını sanmıyorum.
Ama bugünlerde Papa’nın bölgeye ilgisi, adını koyduğumuz KATOLİX ve KOPTİX Planlarıyla ilgili… Ya ziyaret için bir de bu hususla ilgili diyebilir miyiz?
Kanaatimizce evet! Sadece Papa’mı? Amerka’nın orada yaptırdığı Sisi darbesi… Kıpti Kiliselerinde yapılan patlamalar… El-Ezher Şeyhi ile Papa’nın kucaklaşması… Da ilinti ağının parçaları…
Daha evveliyatı yani tarih kısmı da var: Makedon Kral Grand İskender’in, Mısır seferi… Yavuz’un, Mısır yolculuğu ve ülkenin Osmanlı’ya ilhakı… Napolyon’un Mısır çıkarması… Ve İngiliz’in Ülkeyi işgali…
Hikaye çok.
Roman gibi değil mi? Zaten romanını da yazacağız inşallah…
***
Konuya devam edeceğiz, İnşallah!

Ahmet Yozgat

Benzer Haberler