Kanadı Yoluk Hayal Kuşu ve Vezir

A. Elif Alkan
A. Elif Alkan

Latest posts by A. Elif Alkan (see all)

Osmanlı beyliğinin devlet olarak anılması, beylerin sultan adını alması hep Birinci Murat zamanında başlamıştı. Yine devlet olmanın şartlarından biri sayılan düzenli ordu da “Hüdavendigar” unvanıyla bilinen Birinci Murat zamanında olabildiğince güçlendirilmişti. Hüdavendigar’ın vezirlerinden biri, hayalinin genişliği ile ünlenmişti. Öyle ki bu adamın hayaline yetişmek mümkün değildi. Divan toplantılarında hayalci vezir, devletin geleceğiyle ilgili olarak çeşitli öngörüler ve önerilerde bulunuyordu. Yine mutat divan toplantılarından birindeydi. Tüm vezirler bir arada, Sultan Murat’ın başkanlığında devlet işlerini konuşuyorlardı. Söz sırası döndü, dolaştı sonunda hayal genişliği ile ünlü olan vezire geldi: “Sultanım…” diye konuşmaya başladı hayalci vezir. “Artık Anadolu toprakları bize dar gelmeye başladı. Öyle sanıyorum ki devletimiz gelecekte Boğaz’ı atlayıp Rumeli topraklarına geçecek ve büyümesine orada devam edecek.” Hayalci vezirin bu hayali, kimi meslektaşları tarafından gerçekçi bulunmamıştı: “Boğaz’ı geçmenin imkanı yok.” diyenler oldu aralarında. “Karşı kıyıdaki Bizans’ın güçlü surlarını ne yapacaksınız? Bu duvarlar hiç yol verir mi adama?” Verirdi vermezdi; Boğaz geçilirdi, geçilmezdi derken tartışma büyüdü. Vezirler iki gruba ayrıldı. Gruplar birbirlerinin fikirlerini çürütmek için bin dereden su getirmeye başladılar. Bu arada, Sultan Murat ses çıkarmıyor ve vezirlerin tartışmalarını izliyordu. Nihayet onların aralarında bir sonuca ulaşamayacaklarını anlayınca elini kaldırdı. Herkesi susturdu: “Vezirlerim…” dedi. “Şimdi, size bir haber vermek istiyorum. Sizin burada, İstanbul Boğazı geçilirdi geçilmezdi diye tartıştığınız şu andan bir gün önce ordumuz, Çanakkale Boğazı’ndan, karşıya geçti ve Rumeli topraklarında ilerlemeye başladı. Artık Çimpe kalesi bizim…” Bu haber tüm vezirleri şaşkına çevirmeye yetmişti. Aralarında en çok şaşıran da hayalci vezirdi tabii ki… Hayalci vezir, Murat Hüdavendigar’a döndü: “Haşmetli sultanım…” dedi. “Bu haberle hayal kuşumun kanatlarını yolup onu çıplak bir yarasaya döndürdünüz. Aşk olsun size!” ***

AYŞE ELİF ALKAN/D.D Tarih Anekdotları

Benzer Haberler