Yıldırım Bayezit Ve Maskaranın Fendi

A. Elif Alkan
A. Elif Alkan

Latest posts by A. Elif Alkan (see all)

Padişah Yıldırım Bayezit, hiddetli bir sultandı. Devletin memurları arasındaki yolsuzluk, belsizlik işlerine asla tahammül etmezdi. Kanunlara ve ahlaka aykırı işler işleyenleri anında cezalandırır; verdiği cezalar da çok şiddetli olurdu.
Son zamanlarda devletin mahkemelerinde garip işler dönmekteydi. Bu durum, konuşula konuşula büyüdü ve sonunda padişahın kulağına kadar ulaştı. Dediklerine göre, kadılar rüşvet alıyordu. Bunu duyan sultan, çok sinirlendi ve rüşvet alan bütün kadıların idam edilmesini emretti. İdam edilecekler arasında devrin büyük bilginlerinden bazıları da vardı. Bu durum, ülkenin ilmiye sınıfının zayıflamasına hatta bütünüyle ortadan kalkmasına sebep olacaktı.
Sadrazam Çandarlı Ali Paşanın gönlü, ülkedeki yetişmiş ilim erbabının toptan yok edilmesine razı değildi. Sadrazam, birçok bilginin, hepsinin bir kalemde öldürülmesini önlemek için çareler düşünmeye başladı. Bir çare olarak, padişahın maskarasını araya koymak aklına geldi. Onun sorunu, gülmece yoluyla çözme ihtimali vardı. Paşa, hemen komik adamı çağırtarak onu, söz konusu iş için görevlendirdi.
Sadrazamın, verdiği görevi ciddiye alan maskara, padişahın huzuruna çıkarak birkaç espri yaptı. Onun gönlünü yumuşattı, gülümsemesine neden oldu. İşte, aradığı fırsat gelmişti. Birdenbire konuyu değiştirdi: “Padişahım, sizden bir isteğim var.” dedi. “Neymiş isteğin maskara?”
“Ne olur sultanım! Bendenizi İstanbul’a elçi olarak gönderin. Başka bir şey istemem…“
Hoppala! Bu yersiz isteğe şaşıran padişah, İstanbul’da bir maskaranın elçi olarak ne iş yapacağını sordu. Maskara bu soruya karşılık vermekte gecikmedi: “Sultanım, ben diyorum ki elçi olarak İstanbul’a gideyim, Bizans İmparatorundan kırk elli tane papaz isteyeyim.“ diye cevap verdi. Padişah, papazları ne yapacağını sorunca maskara; “İdam edilecek olan kadıların boşalan yerlerine, o kefereleri koymaktan başka çare kaldı mı ki?” diyerek taşı gediğine koydu. “Malumu âliniz, hiddetiniz neticesinde idam edilecek olan kadıların yerleri boş kalamaz ya…” ***

AYŞE ELİF ALKAN/D.D Tarih Anekdotları

Benzer Haberler