Birbirine Karışan Sözler Anlaşılmaz

A. Elif Alkan
A. Elif Alkan

Latest posts by A. Elif Alkan (see all)

Dördüncü Sultan Murat, Bağdat seferindeydi. Savaş bitmiş, Bağdat teslim alınmış ve bir köşkün bahçesinde divan kurulmuştu. Devletin ileri gelenleri divandaki yerlerini almışlardı. Bundan sonra ne yapılacağı tartışılıyordu. Herkes daha ileri gitmekten vazgeçip geri dönmek gerektiğini ispat için bir sürü delil sayıp dökmeğe koyuldu. Aslında padişah bu fikirde değildi. İran içlerine doğru gitmeyi düşünüyordu. Fakat çoğunluk, kendisine muhalifti. Muhalefet kanadı, padişahı caydırmak için argümanlarını peş peşe sıralıyordu. Bu yüzden ortalıkta bir gürültü oluşmuştu. Ordunun ağırlıklarını taşıyan hayvanlar arasında bir eşek de vardı. Bu sırada, köşkün dışındaki meydanda bulunan eşek, ne gördüyse olanca sesiyle anırmağa başlamıştı. Kuru gürültüyü ve eşeğin anırmasını bir süre dinleyen padişah, oturduğu yerden doğruldu. Köşkün penceresinden dışarıyı işaret etti. Sonra adamlarına döndü. Muzip bir ifadeyle güldü: “Hep bir ağızdan konuşmayın ağlar.” dedi. “Sözleriniz birbirine karışıyor ve kimin ne dediği anlaşılmıyor!” ***

AYŞE ELİF ALKAN/D.D Tarih Anekdotları

Benzer Haberler