HAYAT MÜCADELESİ

Haftadan haftaya sabırla devam ediyoruz. Beş bölümlük Gençlik Dönemi’nin dördüncü safhasındayız inşallah…

1-KORKU VE ÜMİT
2-RUHUN SECDESİ
3-ALLAH KATINDA BERAAT

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz iki ordu misali ‘’Hayat Mücadelesi’’de aslında böyledir. Her şahsın başarı için kendi durumunu bilmesi gerektiği gibi karşılaştığı olayında durumunu bilmesi gerekir. Bir insan kendisi ‘’bir millet’’ kadar aslında bir benliğe sahiptir. Daha da genişlik katarsak insan kendisi bir kainattır. İnsanın şerhi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in şerhi ise kainattır. Nasıl ki kainatta hayır ve şer vardır, insanda da hem hayra hem şerre eğilim vardır. Mutlak hayır veya mutlak şer olmadığından hayat; korku ile ümit arasında yaşamaktır.
Müslüman bir anadan-babadan doğmak, Müslüman bir toplumda-yerde yetişmek ruhun birinci secdesini yerine getirmesidir!
ALLAH ezelde ruhları yarattığı zaman iki secde emretmiştir:
1- Bu iki secdeyi yapmayan ruhlar bu aleme gayri Müslim gelir, gayri Müslim gider.
2- Bu iki secdeyi yapan ruhlar bu aleme Müslim gelir, Müslim gider.
3- İlkini yapmayan ikincisini yapan ruhlar bu aleme gayri Müslim gelir, Müslim gider.
4- İlkini yapan ikincisini yapmayan ruhlar ise bu aleme maazallah Müslim gelir, gayri Müslim gider.
Korkmamız gereken durum odur ki cihatta da olduğu gibi kar ölçeği bulunmadığından, bu işte nasibimizin de ne ölçüde olduğunun bilemeyişimizdir. İşte burada hayatın en ehemmiyetli noktası ‘’İNSANIN KENDİSİNİ TANIMASI’’dır. Kendi bulunduğumuz hal ve durumu teşkil etmek… Yazımın başında belirttiğim gibi bizler bir tüccarız. Bu ticarette almak istediğimiz şey ‘’ALLAH KATINDA BERAATİMİZİ KAZANMAKTIR’’. Biz ki ezelde bir tüccar olarak bir ‘’çek’’ imzaladık. Bunun nihayetinde de bir vade belirtilmedi. Ne zaman biteceği belli olmayan bu vade aslında ‘’ömür’’dür. İmzaladığımız çek ise ALLAH’a olan borcumuz, ona ve dinine etmemiz gereken hizmetin ta kendisidir. Çekin karşılığında alacağımızı umduğumuz şeyde inşallah huzuru ilahide alacağımız beraattır. Korkmamız gereken nokta vadenin ne kadar olduğunu bilmeyişimiz, ümit olan şey ise bu vade süresinde bizim için en randımanlı işin ne olduğunu belirlemek, yani oluşmuş şartlar içerisinde en başaralı yaşamı geçirebilecek tanımlamayı yapabilmiş olmak ve başlangıçta kendimizi tanımaktır. Ancak insan için en zor şeyde kendini tanımaktır! İnsan kendi nefsine müsamaha gösteremeyeceğinden, egoizme yenik düşerek kendine masum roller biçecektir. Bunun çözümü için basit formülse; muhabbetler ve husumetlerdir. Cömert bir insanın cimri bir insanı sevmeyişi o insanın hamurundandır. Bu hususların belirlenebilmesi için zaman gerekir. Fakat bir insanın karşısındakine ilk gördüğü, ilk tanıştığı anda gösterdiği muhabbet veya tam tersine husumet o insanı en başarılı sonuca ulaştırmak için bir yol olacaktır. Akıl ve his konusunda ki durumları bu yolla tespit edebilir bir nevi ölçebilir sonuca varmak için gayret gösterebiliriz.

SERDAR TOPUZ / DERİNDUNYA MEDYA

Benzer Haberler