PAPA’NIN KATOLİX PLANI

Derindunya’nın en sevgililerinden, Kardeş GüneyKutbu, en ücra köşeleri kurcalamayı sürdürüyor. Maşallah, beyninin ucu çok sivri; matkap gibi karanlıkları ve hakiakti örten perdeleri delmeden duramıyor. Ve yine bir delik açma niyetiyle sordu: “Ne dersin ağabey? Sevgisiz Papa, Rusya’ya huruç hareketini başlatır mı? Önümüzdeki iki yıl içinde? Malum! 3. Bin yıla girerken önünde, Ortodoksluğu da istemeyecektir.”
***
Sevgili Güney… Bizim adını koyduğumuz, ama şimdiye kadar açıklama fırsatını yakalayamadığımız “KATOLİX PLANI” İşte bu… Papa, tüm Hristiyan ekollerini KATOLİK inancında birleştirme niyetinde. Ancak söz konusu plan, bugünkü Katolik Mezhebi formatında değil zannediyorum. Yani Papa’nın “illa Katolik olun!” gibi bir inatlaşmasından söz edemeyiz. Kanaatimce kafasında, tüm Hıristiyan ruhaniler bir araya getirip bir “neo-İZNİK KONSİLİ”nde görüştürecek ve Hristosculuk Version 2000.0’ı oluşturacak. Bu version ya, bugünküne benzemeyen bambaşka bir inanç formu olacak ya da her mezhepten bir parça alınarak oluşturulan bir Modifik-HristoKült olacak… Ama Fransis’e göre, bu kültün idare merkezi Vatikan, başındaki idareci de Papa olacak… Bu aşamada merak edilen konu; Neo-Hristosizm, yine “Teslisçi/Üç Tanrıcı” mı olacak yoksa “BirTanrıcı” mı? Bilmiyoruz. Hatta kendileri de bilmiyor henüz; kendi içlerinde mormorus (tartışma-danışma) aşamasındalar dersek yalan olmaz. Ama kanatimi söyleyeyim: Galiba TekTanrıcı olmak zorundalar. Zira günümüz Hristiyanının kafasını kurcalayan hata anlamamaya zorlayan konu burada yatmakta. Zaten son yıllardaki, müntesiplerinin Hristiyanlıktan kopuşunun ana gerekçelerinden birincisi bu. Hatta tarih boyunca, Hristiyanlık dinin mezhepleşme bereketi de “Üç Tanrı içindeki kimlik karmaşası”ndan kaynaklanmakta. Yani sorunu anlamış olan günümüz Hristiyanlarının, dinlerinde tasarladıkları neo-Reformu hayata geçirebilmeleri durumunda, ilk yapacakları tasarruf, “Tanrıyı Birlemek” olacaktır; diye biliriz.
İşte burada, zor bir soru beklemekte Batı Dinini ve Ruhban sınıfını… Peki, “Baba İlah”ı, tekTanrı yaptıktan sonra… Oğul Hristos ne olacak? Kutsal Ruh ve hatta Meryem’in Tanrısallığı konusu ne olacak? Ve hatta ya Havarilerin durumu neye/nereye bağlanacak? Devamla St.Pavlus’un ve diğer aziz ve azizelerin tarifi nasıl yapılacak? Ya papa ve patrikler… Hatta ve hatta Kardinaller, papazlar vs… Kim, ne olacak? Yani Hristiyanlar; “KöklüReform” dediklerinde, domino taşı gibi devrilen bir çıkmazın içine devrilirler ve önü alınmaz bir zelzele başlar; Hristik çatı tümden çöker. Çıkabilirler mi bu çıkmazdan? Galiba biraz zor çıkacaklar. Onları, gittikçe kıvrılan ve dini yaşanmaz bir cenderenin içine yollayan bu bocurgat eyleminden çıkartacak olan birleri var: Yahudiler… Ancak böyle bir hamle, Yahudilerin de sonu olabilir; bu nedenle şimdilik, günü gelinceye kadar kıllarını kıpırdatacaklarını sanmıyorum. Ama bir başka kurtarıcı var: İslam! Onun kurtarıcılığını da kimse arzu etmiyor; ta ki günü gelinceye kadar…
Bu nedenle işte, burada, önce ABD ve şimdilerde Trump’ın ABD’si devreye girmekte… Onun Planı ise “Koptix Plan…” Onun için dün dedik ya; “Savaş, Tanrısal Plana evrildi.” Dün, bunu “Tanrıların ve Yeryüzündeki Tanrı Kralların, kendi aralarındaki çıkarsal kapışma anlamında izah etmiştik. Bugün açıyı büyültüyoruz: Tabii ki üçüncü taraf olarak Türkiye’de devrede… Hindistan, Çin ve Rusya seyahatlerinin dosyasında, bir sayfa da bu hususta oldu sanıyorum. Hatta bu kalemden olmak üzere, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde bir Etiyopya, Bir Japonya ve G.Kore, bir Almanya ve İspanya ziyareti bile olabilir zannımızca. Şimdi savaş, “Tanrıların Savaşı” değil; olmayacak/olamayacak… “Haniflik ile Sabilik”in savaşıyla karşı karşıyayız… Aslında bu savaş türü, Türklerin, 16 Nisan itibariyle bizim “Empergam” diye isimlendirdiğimiz Emperyal Türkiye’nin doğumuyla kaçınılmaz oldu. Ki eğer bir savaş olacaksa, doğrusu budur! Burada ufuk açma anlamında son bir soru soralım: “Bu, yeni bir savaş türü mü yeni mi ortaya çıktı?” Hayır! İkinci evresi Türklerle birlikte başladı. Soru soruyu doğurdu: Atilla Han, durup dururken niye gitti Roma’nın ve devamla Papa’nın Paganlığını yıkmaya? Selçuklular, neden birdenbire Müslüman oldu ve Ortadoğu’ya indi? Ve Cengiz Han, neden İslam dünyasının üzerine yürüdü. Bu arada, aynı yıllarda Haçlı Seferleri ne anlama geliyordu? Soru çok! Gün gelir, bir cevaplayan bulunur elbet… Lakin işin hakikatini Aliym olan Allah biliyor.
***

AHMET YOZGAT/D.D Haber

Benzer Haberler