TÜRKLERİN BATI İLE ASIRLIK SAVAŞI

Mehmet Sarıçiçek
Mehmet Sarıçiçek

Latest posts by Mehmet Sarıçiçek (see all)

Türkler, Anadolu kapılarına dayanmadan önce de Batı Medeniyeti ile tanışmıştı. Ancak, Türk Medeniyetinin ergenlik döneminde olduğundan mıdır nedir? Batı, Türkleri içinde eriterek kendine benzetti. Ta o, zamandan iki medeniyet arasında ki zıtlık ortadaydı. Batı Medeniyeti içine giren Türkleri eritip atmaktaydı. Ama artık İslam’la tanışmış, kemale ermiş bir Türk Medeniyeti Avrupa’nın kapısına dayanıyordu. Erimiyor, eritiyordu ve savaşıyordu. Neden mi? Batı medeniyetinin dayandığı beş temel esası açıkladığım da sizde hak vereceksiniz.
Birincisi: ‘’Güçlü olan haklıdır.’’ der. Varın güçsüzlerin halini siz, düşünün. Kölelik ve sömürgecilik sisteminin oluşmasını sağlayan düşünce budur. Bu noktada Roma imparatorluğundaki Kölelik sisteminden biraz bahsedelim. Roma Devleti, Cumhuriyet Dönemi’nin ilerleyen yıllarında, önce İtalya ardından Sicilya, İspanya, Kuzey Afrika ve sonunda Doğu Akdeniz dünyasını ele geçirip büyüyünce, başka ülkelerden birçok insanı köleleştirmiştir. Roma hukukuna göre köle bir şahıs değil, bir “eşya” idi. Bu nedenle eşya ile borçlar hukukunda bir mal olarak görülürdü. “Mal sahibi kişi”, kölesi üzerinde her türlü hakka sahipti; isterse yaralayabilir, sakatta bırakabilir ve hatta öldürebilirdi. Batı medeniyeti coğrafi keşiflerle, sömürgecilik sistemini kurdu. Sanayi inkılâbı ile bu sistemi geliştirdi. Ve kendisi semirirken, insanlığı yoksulluk ve sefalet içinde bıraktı.
İkincisi: Çıkarcılıktır. Bütün ilişkilerinde kendi çıkarları ön plandadır. Dolayısı ile kendi çıkarlarını elde etmek için her türlü hile düzenbazlığa başvururlar. Ve hatta kendi çıkarları için Dünya’yı ateşe verirler. Umurlarında bile olmaz. Yaşanan iki Dünya savaşı bunun açık örneğidir.
Üçüncüsü: ‘’Hayat mücadeledir.’’der. Dolayısı ile insanları birbirleri ile canavarca çarpıştırır. Akrabalık, dostluk ilişkileri sıfıra iner. Ve insan milyarlarca insan içindeyken yalnız kalır. Kediler ve köpeklerle teselli bulmaya çalışır. Sanal âleme mahkûm olur. İnsani değerlerini yitirir.
Dördüncüsü: Irkçılıktır. Başka milletleri aşağıladıkları için milletler arasında bağlar kurulamamıştır. Bu yüzden Avrupa’da büyük Dünya savaşları yaşanmıştır.
Beşincisi: İnsanın nefsanî arzularını tatmindir. İnsanı sonu olmayan, doyumsuz nefsanî arzuların peşinde mutsuz ve fakir etmiştir.
Kısacası… Türk Milleti, Batı Medeniyetini zalim, hain, gaddar ve sefil görmüş ve onunla maddi ve manevi yollardan mücadelesine devam etmiştir. Acaba, bu medeniyet, yukarda saydığımız özelliklerden sıyrılıp, modern; yani insani bir medeniyete dönüştü mü? Bana sorarsanız, hayır. Sizlerde Dünya’daki uygulamalarına baksanız, insani olmadıklarını anlarsınız. Tarihi insani değerlerle dolu Türk milletinin batı ile uyuşması mümkün gözükmemektedir. Geçmişte olduğu gibi eriterek dönüştüreceklerdir. Bu ise, Batı medeniyeti her türlü imkânlarını seferber etmesine rağmen, bugüne kadar mümkün olmamıştır. Bundan sonrada olmayacaktır.
Ümit var olunuz. Gelecek İslam’ın ve Müslümanların olacaktır.

MEHMET SARIÇİÇEK/D.D HABER

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir

Benzer Haberler