DERİN ROMA AKLI 2

Konumuz devam ediyor…
Dönelim… Antik Helen ve Roma popülasyonundaki Avam kısmının, Onikici inancına karşı; nüfusun “Havas” ve “Hassı Havas” tabakaları, Mısır İnancıyla hemhaldi. Öyle ki zamanın, Entellektüel Merkezlerinin Mürşitleri durumundaki Antik Dünya Filozofları, Mısır Batıniliğinin bölgedeki şubeleri gibiydi.
Bunlarla koşut ve garip bir şekilde, sanki ayarlanmış gibi Hz. İsa’nın Miladında ortaya çıkan ve de İndüstan cihetinden esen Gnostik bir rüzgar, İsevilerle yarışır şekilde esmeye başladı.
Bu rüzgardan sadece Büyük Roma Ordusu saflarında bulunan taraf etkilendi. Ve İseviliğin Hristiyanlığa dönüşüyle birlikte bu Gnostik bir rüzgar da sır oldu; gitti. Bu metaforun Anadolu’daki temsilci tarikatının mürşidi, Kemerhisarlı Apollonius’tu ve hikayesi, inacının Tanrısı Mitra misali, İsa’ya isnad edilen öykü ile aynıydı.
Galiba, dört yüz yıl boyunca askerleri etkileyen “Mitra Gnostizm’i ortam Hristiyanlıkla tarif edilmeye başlayınca unutulmadı; Hristos’un Dininin içine saklandı. Ve Hristiyan Kutsal Şövalyeliği, mesela, Cizvitler, Fransiskenler ve Dominikenler gibi “Savaşçı Keşişler” Tarikatında temsil edimeye başlandı. Ya da Kudüs’e gidince de “İsa’nın Yoksul Askerleri Tarikatı”gibi Haçlı Şövalyeliğinde revize etti kendini. Ve böylece bir tür “Şövalye Aklı” ortaya çıktı.
Roma’nın parçalanmasıyla, onun mülkü üzerinde hayat sahası bulan günümüz devletlerinin herbirinin temelinde bir “Şövalye Tarikatı Aklı” kurucu unsur olarak yer aldı ve kuruluşunda yer aldığı her devletin Ezoterik yanını temsil etti.
Tekrar önelim Roma Aklına… Hz. Musa’dan, Hz. İsa’ya doğru uzanan dilimde zayıflayan Mısır’a karşın şişmanlayan hatta obezleşen Roma’nın kendi aklının sahibi olması da kaçınılmazdı. Bu nedenle Roma, zamanla Mısır’dan bağımsızlaştı; daha doğrusu Nil Coğrafyasının aklı, Roma’da yeniden biçimlenerek temerküz etti. Tabii bu akıl, gücü de beraberinde getirdi.
Böylece Roma Aklı’nın, kendi hesabına ortaya koyduğu imparatorluğun haddinden fazla büyüyerek, “Roma Siyasi Ekolü”nü tetiklediği ve bu siyasetin de Mısır’ı etkisine yani idaresi altına aldığı biliniyor. Ya da Mısır mı Roma’yı kendine çekerek iç etti? Galiba! Zira ondan sonra Mısır Aklı, Mısır’da değil artık.
***
Devam edecek…

AHMET YOZGAT / DERİNDUNYA MEDYA

Benzer Haberler