KÖPRÜLÜ’NÜN KÖPRÜSÜ

A. Elif Alkan
A. Elif Alkan

Latest posts by A. Elif Alkan (see all)

Osmanlıların en ünlü sadrazamları Köprülü ailesinden çıkmıştı. Bu aileden çıkan birkaç sadrazam, bozulan devlet düzenini tekrar tesis etmiş ve ülkeyi güçlendirmişti. Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa da bunlardan biriydi.
Fazıl Ahmet Paşa, babasının ölümü üzerine sadrazam oldu. Sadrazamlık makamına oturunca ilk iş olarak, devlet büyükleri ile bir toplantı yapmak oldu. Bu toplantıda Şeyhülislâm Bursalı Esirî Mehmet Efendi de vardı. Anlaşılan o ki Mehmet Efendi, baba Köprülü’den hiç hoşlanmıyordu. Bu nedenle hiç çekinmeden sadrazamın babası sadrazam Köprülü Mehmet Paşa için iyi olmayan şeyler söylenmeye başladı: “Öldüğü iyi oldu.” dedi sözünün sonunda. “Çünkü haksız yere çok kan dökmüştü. “
Yeni Sadrazam, ölmüş olan babası hakkında ileri geri laf eden şeyhülislâma döndü: “Ama hoca…” diye seslendi. ”İdam edilen kimseler için siz fetva vermiyor muydunuz? ” Suç üstü yakalanmış olan şeyhülislâm, çaresizce kendini savunmaya geçti: “Ne yapayım efendim, kendi canımdan korkardım.” dedi. “Onun için fetva verirdim. “
Sadrazamın, şeyhülislamın bu sözüne  veridiği karşılık tıpkı bir şamar gibi  yüzünde şakladı: “Ya, demek ki Allah’tan korkmazdınız da merhum babamdan korkardınız, ha?” diye karşılık verdi.” Ama Yaratan’dan değil de yaratılandan korkmak ilme ve dine uyar mı a hoca efendi?”
“Uymaz ama…”  diye kekeledi zavallı hoca.
“Anlaşılan, siz uydurmuşsunuz.”
“Devletlim, ne yazık ki Köprülü’nün köprüsünden geçmek için başka çarem kalmamıştı.” ***

AYŞE ELİF ALKAN / DERİNDÜNYA MEDYA

Benzer Haberler