EVLİLİK HAYATINDA ON BİLGELİK IV

Turgay Alkan
Turgay Alkan

Latest posts by Turgay Alkan (see all)

* Evliliğin alameti farikası iç içe geçmiş iki halkadır. Yani alyans adı verilen yüzük. Bu yüzükler bağlılığı remz eder. Gerçekten de evlilikte eşlerin birbirine bağlı olması muhabbeti artırır muhabbet de sevgiden ileri gelir. Bununla beraber eşlerin özgüvenleri tam olmalı, gerektiğinde kendi ayakları üzerinde durmayı bilmelidirler.
* Eşler, aileleriyle birlikte geçirecekleri zamanlar ayarla¬malıdır. Mesela belli aralıklarla aile toplantıları yapmak, bu zamanları neşeyle harmanlayarak yuvayı huzur ortamına çevirmek mümkündür. Yu¬vada en gerekli olan huzur ve güven ortamıdır; bu ortamın oluşması için birlik ve beraberlik şarttır. Tabi böyle bir ortamı sürekli hale getirmek de çok önemli bir maharettir.
* Yuvanın ortak alanlarından biri mutfak, ortak etkinliği yemektir. Bu itibarla, yemekler birlikte yenmelidir. Bu mümkün değilse günde en az bir öğünde aynı masanın etrafına toplanmak şarttır. Aile bireylerinin bera¬berken başka şeylerle ilgilenmeleri iletişimi kopartır; bu nedenle yemek saatleri birlik beraberliğin tatla harmanlandığı zaman dilimleri şekline sokulmalıdır.
* Eşleşmek dünyanın en özel durumunun kapısını aralamaktır. Bu nedenle eşler birbirlerinin hoşuna giden şakalar yapabilmelidirler. Bu arada, birbirle¬rine iltifatlarda bulunmalıdırlar. Beklenmedik anlarda hayata geçirilen tatlı sürprizler, yuvayı neşeye boğar, mutluluğu hızlandırır; sürpriz için sadece doğum ve evlilik gibi günlerin yıldönümlerine bağlı kalınmamalıdır. Evliye her gün doğum ve evlenme günü sayılabilir. Hediyeleşmek… Her daim olabileceği gibi özellikle özel günlerde sevgiliye alınan küçücük bir nesne muhabbeti arttırır. Bunun için büyük harcamalara gerek yoktur. Hatta harcamaya bile gerek yoktur; çekilen bir sevgi mesajı, açılan bir telefon da aynı işi gö¬rür. İnsanoğlu, her yaşta çocuk gibidir; güzel bir söz, tatlı bir tebessüm karşısında erimeyecek yürek bulunmaz. Sık sık baş başa kalmanın eşler arasında muhabbeti artırdığı bir gerçektir; bu nedenle bunun yollarını aramalı, mesela be¬raberce yemeğe çıkılmalı, alışveriş yapılmalı hatta tatiller ihmal edilmemelidir. Eşlerin baş başa sohbeti, saatler tatlandırır. Eşler, gelecekten konuşarak farkında olmadan, beraberliklerini sonsuza kadar perçinlerler.
* Eşler, her zaman ve her yerde kendilerine dikkat etmelidirler; bu dikkatin evi ve ev dışı yoktur. Eşler, ev içinde ve dışında her daim bakımlı ve temiz olmalı, olanakların el verdiğince iyi giyinmelidirler. Görünüşlerine dikkat etmeli, çocuklarına ve evine çeki düzen vermelidirler. Eşlerin birbirine için gü¬zel görünmeleri şarttır. Bununla birlikte güzel kokmalı ve temiz olunmalıdır.
* Evlilikler zaman içinde yıpranır ve başladığı gibi git¬meyebilir; hayatın hay huyu içerisinde, olumlu veya olumsuz gelişmeler olabilir. Böyle durumlarda eşlere düşen görev, durumu ol¬duğu gibi kabul etmek ve yaşantıyı ona göre düzenle¬mektir.
* Gelecekteki günlerin neler getireceğini bilemenin imkânı yoktur. Zorunluluklar karşısında roller değişir ve evin geçimini kadın, ev içi işlerini erkek üstlenebilir. Bu nedenle eşler birbirine destek olmalı, ev içi ve dışı görevleri öğrenmeli, so¬rumlulukları paylaşabilmelidirler.
***

TURGAY ALKAN / DERİNDUNYA MEDYA

Benzer Haberler