KÖLE ve İP

A. Elif Alkan
A. Elif Alkan

Latest posts by A. Elif Alkan (see all)

Çengeloğlu Tahir Paşa, cesur biriydi; gözünü daldan budaktan esirgemezdi. Öyle ki gençliğinde korsanlık bile etmiş, daha sonra donanmaya katılmıştı. Atılganlığı sayesinde yeni girdiği mesleğinde süratle ilerleyen Tahir Paşa, bir süre sonra kaptan paşa olmuştu. Bu arada, Akdeniz’deki adalardan bir kısmının idaresi kendisine verilmişti.
Paşa, Ege’deki adaların birinde görev yapan bir konsolostan memnun değildi. Adam yerli halkı devlet, aleyhine kışkırtmakla meşguldü. Tabi ki Tahir Paşa, hızlı istihbaratı sayesinde onun yaptığı densizliklerden anında haberdar oluyordu. Derhal tedbir almak gerekiyordu. Bu durumda, tek çare vardı: Onu “istenmeyen adam” ilan ederek adadan uzaklaştırmak… Bu itibarla paşa, son  tedbirine başvurmadan önce konsolosu birkaç kere, hem de nazikçe uyarmıştı. Ancak adam oralı olmamış, densizliklerine devam etmişti. Bunun üzerine paşa hiddetlendi. Bir gün kalktı, konsolosun makamına kadar gitti: “Bak a efendi sen bana, beş yüz beş kuruş masraf ettireceksin.” dedi. Konsolos, bu masrafın nedenini anlayamamıştı: “Beş yüz beş kuruş mu?” diye sordu şaşkınlık içerisinde. “O da ne masrafıymış?” Çengeloğlu Tahir paşa, sakin yüz ifadesiyle masrafın dökümünü çıkardı: “Beş yüz kuruşa bir köle alıp seni öldürtecek, beş kuruşluk iple de astıracağım.” diye karşılık verdi.
Bu karşılık üzerine konsolos, anlayacağını anlamıştı. Paşanın ciddiyetine şahit olunca daha fazla direnemedi ve ertesi gün adayı terk etti. ***

AYŞE ELİF ALKAN / DERİNDUNYA TARİH ANEKDOTLARI

Benzer Haberler